Kdo jsme

 

aktivityZhodnotíme Vaše současné a budoucí aktivity v oblastech digitalizace procesů a navrhneme zlepšení. Dokážeme identifikovat příležitosti, které pro Vaši společnost mohou být v nejbližších letech zásadní. Chceme být vašimi partnery vždy, když se rozhodnete pro změny, které si digitální doba vyžádá. 

cloudDnes je zřejmé, že cloudové služby nejsou dočasný trend, ale technologie, která změní styl i podobu práce, dá vniknout novým profesím a business modelům. Před třiceti lety byla pro každé podnikání nezbytná pevná linka a Motorola přišla s prvním mobilním telefonem. Dnes je všudypřítomný internet a polovina přístupů na weby je z mobilních zařízení. Rychlost mobilního internetu a budování infrastruktury optických sítí dává perspektivu webovým službám, za jejichž užívání zaplatíte zlomek kdysi nutných investic. Před pár lety bylo pro středně velkou společnost nezbytné, aby investice do serverů a softwarů byla mnoho miliónů korun. Dnes můžete využít výpočetní výkon, který vaše servery nikdy neměly. Tak jako dnes obdržíme dostatečný příkon elektrické energie, přichází doba kdy nedává smysl zpracovávat data na vlastních serverech, ale ve vhodných datacentrech. Také přeci nemáte svoji elektrárnu!

budoucnostMnoho lidí zodpovědných za budoucnost firem se domnívá, že v jejich oboru podnikání naléhavost digitalizace procesů není aktuální. My Vám ukážeme, že jde o dostupné technologie, které si může dovolit každá firma. Ale ne každý je umí využit. Opakující se práce jako zadávání dodavatelských faktur, měření nejrůznějšíh veličin či neustálá kotrola čehokoli již není třeba. Zásadní je přeci pouze informace, že se věci nevyvíjí jak mají. Tedy když je vše v pořádku, není třeba Vaše pozornost. Potřebujete informaci, když věci nefungují.

Jak můžeme pomoci

  • identifikujeme prioritní oblasti digitalizace právě pro Vaši společnost
  • spočítáme přínos investic související s digitální transformací
  • navrhneme ukazatele, aby byl průběh projektu kontrolovatelný 
  • sestavíme implementační tým a zajistíme odpovídající úroveň projektového řízení
  • dokážeme do změn zapojit jak vaše zaměstnance tak stávající dodavatele

V čem se odlišujeme

Vnímáme širší kontext než ostatní. Nejsme zahleděni do vlastních softwarových řešení a nové investice doporučujeme až po vyžití potenciálu těch stávajících. Aplikujeme znalosti a zkušenosti z digitalizace procesů napříč všemi procesy organizace. Domníváme se, že úspěšná transformace do digitálního světa podnikání vede přes komplexní pohled a především vzdělávání zaměstnanců. Zásadní je nastavení takové podnikové kultury, která přiláká ty správné nové lidi. 

Jak pracujeme 

dotazníkyAby čas všech zúčastněných byl efektivně využit, zvolili jsme pro prvotní kontakt inteligentní webové dotazníky. Jde o sadu otázek, které jsou v nastavené logice automaticky generovány na základě odpovědí těch předchozích. Z takového dotazníku sestavíme prvotní diagnostiku současného stavu digitální transformace Vaší společnosti a tu vám zašleme. Na základě této diagnostiky se rozhodnete, zda chcete s námi spolupracovat.  

Aby dotazníky měly do deseti otázek a na jejich zpracování šlo lépe spolupracovat, vytvořili jsme tři oblasti, v kterých lze vidět směry digitální transformace. Věříme, že pro první poznání je takový rozsah dostačující, ač si uvědomujeme širší rozměr celé problematiky.

Jak si nás vyzkoušet 

Nikdo nechce platit za zajíce v pytli. Vyberte si oblast, kterou vnímáte pro Vás za nejnaléhavější a diagnostiku současného stavu vypracujeme zdarma. Po té se rozhodnete zda s námi chcete spolupracovat. Doporučujeme provést diagnostiku všech tří oblastí, kdy další dvě jsou za ceny dle ceníku. Máte-li však jasno v které oblasti chcete pomoci, zvolte oblast níže a spusťte dotazník. Po té co vám zašleme vyhodnocení se rozhodnete zda budeme pokračovat telefonickou konzultací, případně osobním setkáním.

Poznejte vaši skutečnou cílovou skupinu a oslovte to správné publikum. Začněte platit vaši digitální agenturu za to, co vám přinese.

diagnostika

Už žádný ztracený dokument! Zbavte se šanonů a pracujte s digitálními dokumenty jednodušeji než si dokážete představit.

diagnostika

Opravdu potřebujete servery a software dražší než luxusní auto? Pracujte s relevantními daty a dejte svým lidem nástroje, které jim pomohou.

diagnostika